Image

Política de privacidade

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os seus datos identificativos e de contacto recibidos por Santiago Interiores, S.L.U. serán incorporados a un ficheiro de datos de carácter persoal cuxa finalidade é a de contestar as cuestións expostas así como manter con vostede relacións dentro do ámbito de actuación da entidade e informarlle das nosas actividades e servizos mediante correo electrónico ou ordinario. Co envío da súa comunicación vostede acepta expresamente os tratamentos de datos antes mencionados podendo exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Responsable do Ficheiro, Santiago Interiores S.L.U., en Avda. de San Lázaro, 91. 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña), indicando na comunicación “Solicitude LOPD”, e achegando fotocopia do seu DNI ou calquera outro medio válido de acreditación da súa identidade conforme co estipulado no artigo 25.a) do Real Decreto 1720/2007. En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico informámoslle de que pode revogar en calquera momento o consentimento antes outorgado para o envío de comunicacións por vía electrónica dirixíndose á dirección citada anteriormente ou ben ao correo electrónico santiagointeriores@santossantiago.com.