Image

Avalados pola experiencia e as grandes marcas

O noso servizo posvenda velará pola túa plena satisfacción unha vez finalizado o traballo. Como distribuidores exclusivos de Santos, ofrecemos cinco anos de garantía nas nosas cociñas, que complementamos asumindo a man de obra e o desprazamento. Ademais, traballamos coas marcas de cociña máis recoñecidas, entre outras: